Zmarła Profesor Danuta Gościcka

Zmarła Profesor Danuta Gościcka

Danuta Goscicka “Nunc dimittis servum Tuum in pace, Domine…”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. w wieku 90 lat zmarła prof. dr hab. med. Danuta Gościcka, Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1984–1998.

Profesor Danuta Gościcka urodziła się 24 stycznia 1925 r. w Poznaniu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Anatomii Prawidłowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, kierowanej przez Profesora Adama Krechowieckiego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora (1964) i doktora habilitowanego (1973). W 1984 roku Profesor Danuta Gościcka objęła kierownictwo i zorganizowała od podstaw Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej w nowo utworzonej Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Działalność naukowa Profesor Danuty Gościckiej dotyczyła głównie anatomii porównawczej kręgowców w zakresie ośrodkowego układu nerwowego, układu naczyniowego i układu kostnego. Ponadto, pasjonowała się anatomią rozwojową, prawidłową i kliniczną człowieka. Znaczącym osiągnięciem Profesor Danuty Gościckiej było wprowadzenie do morfologii cyfrowej analizy obrazu, jako obiektywnej metody w ilościowych badań anatomicznych. Zwieńczeniem Jej działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej było uzyskanie w 1991 r. tytułu naukowego profesora nauk medycznych. Na dorobek naukowy Profesor Danuty Gościckiej składa się ponad 100 prac naukowo-badawczych, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wypromowała trzynastu doktorów medycyny, a dwóch jej wychowanków uzyskało tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jako nigdy niestrudzony dydaktyk, Profesor Gościcka wychowała wiele pokoleń lekarzy, przekazując im – często w oryginalny sposób – swą wiedzę anatomiczną. Jej życiowym mottem było: „Źle się odwdzięcza Mistrzowi, kto tylko uczniem zostaje”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu.