HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Sukcesy na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych

Sukcesy na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych

konf stud Krakow2015W dniach 16-18 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się 23. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych z udziałem studentów z całego świata.

Spośród autorów prac zaprezentowanych w sesji ortopedycznej pierwszą nagrodę zdobyła Marta Romanowska - studentka III roku kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK za pracę pt. Does the conditioned medium obtained from human Mesenchymal Stem Cells increase the proliferation of osteoblasts and chondrocytes? - the preliminary studies. Marta Romanowska przedstawiła wyniki badań realizowane w Studenckim Kole Naukowym Inżynierii Tkankowej przy Katedrze Medycyny Regeneracyjnej, pod kierunkiem dr n. med. Anny Bajek. Autorami nagrodzonej pracy są: Marta Romanowska, Maria Bugajska, Anna Bajek, Dorota Porowińska, Tomasz Drewa.

Spośród autorów prac zaprezentowanych w sesji nauk o zdrowiu pierwszą nagrodę zdobył zespół: Katarzyna Pietkun, Maciej Nowacki, Joanna Simińska, Joanna Stocka, Karol Ogurkowski za pracę "Palliative care, palliative surgery and the professional care of patient in the terminal stage of disease - do we really know everything about this terms?". Opiekunem pracy i wyników badań realizowanych Katedrze i Klinice Rehabilitacji jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner.

W konferencji uczestniczyła również Maria Bugajska (studentka III roku biotechnologii) prezentując wyniki swoich badań w sesji plakatowej.

Pełna lista nagrodzonych prac >>