Wybitni młodzi naukowcy

Wybitni młodzi naukowcy

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski przyznał stypendia dla młodych naukowców z Collegium Medicum UMK:

  • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców zostało przyznane dr n. med. Marcie Pokrywczyńskiej, adiunktowi z Katedry Medycyny Regeneracyjnej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum CM,
  • Stypendium dla wyróżniających się studentów trafiło w ręce Macieja Gawrońskiego, studenta I roku studiów II stopnia kierunku zdrowie publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.