Konsultant wojewódzki

Konsultant wojewódzki

Graczyk MichalDr n. med. Michał Graczyk, asystent w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK z dniem 23 marca 2015 r. został powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Ewę Mes na pięcioletnią kadencję na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej.