Central European Conference on Regenerative Medicine - relacja

Central European Conference on Regenerative Medicine - relacja

Podczas uroczystej ceremonii otwarcia konferencji CECRM 2015W dniach 14-15 marca 2015 r. w Bydgoszczy w Operze Nova odbyła się jedna z największych w Europie, a pierwsza w Europie Środkowej, I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Central European Conference on Regenerative Medicine" CECRM 2015, dotycząca nowatorskich i przyszłościowych aspektów medycyny regeneracyjnej.

Galeria zdjęć >>

Inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem Konferencji był Profesor Tomasz Drewa, kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu, a także kierownik Katedry Medycyny Regeneracyjnej Collegium Medicum UMK. Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej Dr Stanisław Prywiński, Prorektor ds. Collegium Medicum Profesor Jan Styczyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Profesor Bolesław Rutkowski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, przedstawiciele władz miejskich - Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski i Prezydent Miasta Torunia Michał Zalewski, Wojewoda Kujawsko Pomorski Ewa Mess oraz Starostwo Powiatu Bydgoskiego.

Prof. Krzysztof Kobielak podczas wykladu CECRM 2015W Konferencji wzięło udział około 250 uczestników i około 40 zaproszonych gości, reprezentujących 10 krajów i większość najważniejszych i wiodących ośrodków badawczych z zakresu medycyny regeneracyjnej w Europie Środkowej i na świecie. Podczas Konferencji uczestnicy mogli spotkać się z takimi sławami medycyny światowej, jak Profesor Maria Siemionow, która jako pierwsza w USA wraz z zespołem w 2008 roku przeprowadziła udany przeszczep twarzy, Profesor Michael Gelinsky, który kieruje jednym z najprężniej działających i największych ośrodków medycyny regeneracyjnej z zakresu biomateriałów w Niemczech oraz Profesor Samy Lewiz Habib, który dysponując dotacjami grantowymi o sumie 10 milionów dolarów prowadzi jedną z najlepszych grup zajmujących się badaniami nad nerkami w zakresie cukrzycy, nowotworzenia oraz ich potencjalnych sposobów, możliwości i ograniczeń w regeneracji. Uczestnicy mogli wysłuchać także wykładów polskich wybitnych naukowców i autorytetów z zakresu medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej i biomateriałów, m.in. Profesor Małgorzaty Lewandowskiej-Szumieł, Profesor Elżbiety Pamuły, Profesor Aliny Sionkowskiej, Profesora Wojciecha Wojakowskiego, Profesora Dariusz Dobrowolskiego i wielu innych.

Wizytacja laboratoriów Katedry Medycyny Regeneracyjnej – od lewej: Prof. Michael Gelinsky, Prof. Samy Lewiz Habib, Prof. Tomasz DrewaKonferencja jest efektem systematycznego rozwoju prac badawczo-naukowych w Katedrze Medycyny Regeneracyjnej Collegium Medicum UMK, kierowanej przez Profesora Tomasza Drewę. Zakład Inżynierii Tkankowej funkcjonujący w strukturze Katedry jest jednym z pierwszych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zajmujących się tematyką medycyny regeneracyjnej. Jest to także pierwszy ośrodek w tej części Europy, który wprowadził przedmiot medycyna regeneracyjna jako obowiązkowy do programu studiów na kierunku lekarskim. W Katedrze większość badań prowadzonych jest w kierunku możliwości aplikacji nowoczesnych technik z zakresu medycyny regeneracyjnej w urologii klinicznej i uroonkologii. Katedra i Zakład należą do grupy najprężniej działających w Europie ośrodków urologii eksperymentalnej. Badania z zakresu urologii i uroonkologii prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody analizy in vitro i in vivo. Dodatkowo w Katedrze prowadzone są także inne projekty z zakresu mikrochirurgii, chirurgii onkologicznej i transplantacyjnej oraz z zakresu dermatologii doświadczalnej. Profesor Tomasz Drewa jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i ogólnopolskich, jest także kierownikiem wielu grantów badawczych np. zeszłorocznego uzyskanego w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych” – STRATEGMED o wartości 33 milionów złotych.

Fot.1. Podczas uroczystej ceremonii otwarcia konferencji (fot. Paweł Rynkowski)

Fot.2. Prof. Ass. Prof. Krzysztof Kobielak (Eli and Edythe Broad Center for Regenerative Medicine and Stem Cell Research/ Keck School of Medicine of the University of Southern California – Los Angeles, USA) podczas wykładu (fot. Paweł Rynkowski)

Fot.3. Wizytacja laboratoriów Katedry Medycyny Regeneracyjnej – od lewej: Prof. Michael Gelinsky, Prof. Samy Lewiz Habib, Prof. Tomasz Drewa (fot. Maciej Nowacki)


Autor: Mgr Maciej Nowacki - student VI roku kier. lekarskiego, doktorant w Katedrze Medycyny Regeneracyjnej.