Diagności laboratoryjni nagrodzeni

Diagności laboratoryjni nagrodzeni

laboratorium W ramach ogólnopolskiego konkursu streszczeń Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, zgłoszonych na 21. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, EuroMedLab 2015 w Paryżu, spośród 4 prac nadesłanych z Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum UMK 3 zostały nagrodzone i zajęły 2, 7 i 9 miejsce.

2. miejsce – dr n. med. Magdalena Kuligowska-Prusińska:
Serum level of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloprtoteinases in patients with rheumatoid arthritis.

7. miejsce – mgr Katarzyna Bergmann:
The effect of a long-term storage and single freeze/thaw cycle on HbA1C values assayed by NGSP/IFCC certificated HPLC method.

9. miejsce – dr hab. n. med. Anna Stefańska:
Thyroid-stimulating hormone concentration in euthyroid women with and without metformin treatment.

Autorzy nagrodzonych prac będą mieć pokryte koszty udziału w Kongresie w Paryżu w czerwcu br.

Ponadto na kongresie EuroMedLab 2015 w Paryżu w sesji zatytuowanej: "Assessing cardiovascular risk: beyond LDL-cholesterol and apoB”, prowadzonej przez prof. dr hab. Grażynę Odrowąż-Sypniewską wykład pt.: “Performance of non-HDL-cholesterol versus apolipoprotein B in cardiovascular risk assessment” wygłosi dr n. med. Magdalena Krintus z Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum UMK.