Central European Conference on Regenerative Medicine

Central European Conference on Regenerative Medicine

Central European Conference on Regenerative Medicine logo

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI >>

W dniach 14-15 marca 2015 r. w Bydgoszczy odbędzie się I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Central European Conference on Regenerative Medicine" CECRM-2015 organizowana przez Katedrę Medycyny Regeneracyjnej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Uczestnicy, oprócz okazji do wysłuchania wykładów cenionych i znanych na całym świecie naukowców m.in. Profesor Marii Siemionow, Profesora Samy L. Habit, Profesora Michael‘a Gelinsky i wielu innych, będą mieli także możliwość zaprezentowania swoich doniesień badawczych w 3 różnych sesjach kwalifikowanych (Original Paper Session, Poster Session, Young Scientist's Session).

Konferencja CECRM-2015 to najlepsze miejsce do uzyskania najnowszych informacji, a także wymiany osiągnięć i doświadczeń z innymi naukowcami z centralnej Europy na tematy z zakresu medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej i inżynierii biomateriałów dla aplikacji medycznych.

Zaplanowano uczestnictwo około 200-250 naukowców z różnych ośrodków akademickich reprezentujących takie dziedziny jak m.in.: medycyna, biotechnologia, chemia, biologia, inżynieria materiałów i biomateriałów, fizyka, analityka medyczna i wiele innych.

www.cecrm.pl