HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Programy międzynarodowe oraz współpraca z gospodarką

Programy międzynarodowe oraz współpraca z gospodarką

W związku z opublikowaniem harmonogramów konkursów w ramach programów międzynarodowych oraz współpracy z gospodarką, ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE na rok 2015, szczegółowych informacji w sprawie udziela Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM.


Spośród zaplanowanych konkursów najważniejsze to:

 Profilaktyka i leczenie chorób
 cywilizacyjnych - STRATEGMED III 
 obszary tematyczne: onkologia, kardiologia
 i kardiochirurgia, neurologia i zmysły,
 medycyna regeneracyjna
 nabór
 od kwietnia 2015 r. 
 do czerwca 2015 r.
 VI edycja Programu LIDER  adresowany do młodych naukowców
 chcących zdobyć  doświadczenie
 w kierowaniu realizacją projektu badawczego
 nabór
 do 15 marca 2015 r. 
 TRANSCAN-2  finansowanie badań obejmujących zagadnienia 
 z zakresu onkologii
 nabór
 do 16 marca 2015 r.
 Infect-ERA  finansowanie badań obejmujących zagadnienia
 z zakresu chorób zakaźnych
 nabór
 do 18 marca 2015 r.

Jednostki zainteresowane aplikowaniem w ramach ww. konkursów proszone są o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: wspolpraca@cm.umk.pl 

Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM realizuje bądź pomaga w realizacji kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych oraz międzynarodowych, w tym m.in.:

  • GRADYS - oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych” realizowany w ramach Programu Innowacje Społeczne
  • INNOSENSE - Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia)” realizowany w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED
  • kilku projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez pracowników Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w ramach Programu „Voucher badawczy


Kontakt:
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
Budynek Patomorfologii przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9
tel. 52 585-36-91
e-mail: wspolpraca@cm.umk.pl  

Wszystkich pracowników naukowych naszej Uczelni zapraszamy do współpracy!