Kształcimy pielęgniarki i położne

Kształcimy pielęgniarki i położne

Zapraszamy do udziału w naborze na szkolenia specjalizacyjne i kursy dla pielęgniarek i położnych. Planowany termin rozpoczęcia kursów to kwiecień 2015 r. Nabór trwa do 31 marca 2015 r.

Szczegółowych informacji udziela:
Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. (52) 585-58-29, (52) 585-58-30
mail: zkpodyppiel@cm.umk.pl 

Więcej informacji >>