Zmarł Profesor Jean Natali

Zmarł Profesor Jean Natali

ŚP. Profesor Jean Natali zdjęcie 2Z żalem zawiadamiamy o śmierci wybitnego francuskiego chirurga naczyniowego Profesora Jean Natali, uhonorowanego tytułem doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 6 kwietnia 2001 r. za zasługi dla rozwoju współpracy naukowej pomiędzy Francją a Polską.

Profesor Jean Natali urodził się w 1921 roku w Paryżu i z tym miastem związał się poprzez szkołę średnią, a następnie studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Paryskiego w latach 1940-1947.
Po studiach pracował jako asystent (intern) szpitali paryskich pod okiem znakomitych chirurgów paryskich, profesorów: Mondora, Padovani, Patela, Seneque i Sicarda. Podczas rezydentury w roku 1950 współpracował z Ośrodkiem Doświadczalnym Naczyniowym Szpitali Paryskich (Laboratoire de Recherches Vasculaires de Hospitaux de Paris). Współpracował i brał udział w pracach doświadczalnych i klinicznych Jacquesa Qudot, który w roku 1950 dokonał pierwszego na świecie przeszczepu aortalno-udowego w zespole Leriche`a wykorzystując tętnice pobrane ze zwłok.
Chirurgia rozwidlenia aorty była tematem eksperymentalnej i klinicznej pracy doktorskiej w roku 1952. Tytuł doktora medycyny obronił na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Paryskiego. Praca została nagrodzona złotym medalem.
Począwszy od roku 1960 Profesor Jean Natali był asystentem, a następnie adiunktem-ordynatorem (chef de service) w szpitalach paryskich. Równocześnie zajmował się pracami doświadczalnymi w Instytucie Narodowym Higieny (L`Institut National d`Hygiene) wspólnie z profesorem L. Bugnordem.
W latach 1961-1970 był docentem (prof. agrege) Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Paryskiego, a od 1977 r. do 1987 r. profesorem Szpitala Uniwersyteckiego Pitie-Salpetriere, w którym kierował Kliniką Chirurgii Naczyniowej szkolącą znaczną część chirurgów naczyniowych Francji oraz chirurgów z innych krajów Europy, Afryki i Ameryki.

Profesor Natali w roku 1972 został członkiem Akademii Chirurgicznej Francji (L`Academie Francaise de Chirurgie), w roku 1976 został prezydentem Kolegium Francuskiego Chirurgii Naczyniowej (College Francais de Chirurgie Vasculaire) i przez 10 lat kierował szkoleniem chirurgów naczyniowych we Francji.
W roku 1984 został członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Polskich. Tytuł ten nadaje Towarzystwo za wybitne zasługi dla rozwoju nauk i współpracy z Polską. W roku 1989 w Rzymie został członkiem honorowym Międzynarodowego Towarzystwa Angiologicznego, a w roku 1990 członkiem British Society Vascular Surgery. Był członkiem licznych towarzystw zagranicznych m.in. od 1956 roku Towarzystwa Europejskiego Chirurgii Sercowo-Naczyniowej (Societe Europeane de Chirurgie Cardio-Vasculaire), w którym był delegatem Francji przez 20 lat. Profesor Jean Natali od roku 1993 był członkiem Academii Nationale de Medicine. W roku 1999 został odznaczony Legią Honorową.

Profesor Jean Natali ogłosił ponad 300 prac w piśmiennictwie francuskim i zagranicznym oraz napisał 5 monografii dotyczących chirurgii naczyniowej w oparciu o własne doświadczenia.

W Klinice pod kierownictwem Profesora Jean Natali w latach 1979-1980 szkolił się Profesor Zygmunt Mackiewicz, a w latach 1985-1987 Profesor Arkadiusz Jawień.