Szansa na dotacje dla naukowców w latach 2015-2020

Szansa na dotacje dla naukowców w latach 2015-2020

Zapraszamy do składania propozycji fiszek projektowych, dotyczących projektów, które chcielibyście Państwo realizować w latach 2015-2020.

W latach 2014-2020 z funduszy strukturalnych będzie realizowanych sześć programów krajowych oraz regionalne programy operacyjne oddzielnie dla każdego województwa. Dofinansowanie będą miały szansę uzyskać projekty dotyczące następujących zagadnień:

  • Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
  • Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
  • Aktywne i zdrowe starzenie się
  • Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństw
  • Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju
  • Wsparcie kształcenia osób wykonujących zawody medyczne
  • Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego
  • Rozwój potencjału dydaktycznego kadry uczelni
  • Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

docxBLIŻSZE INFORMACJE >>15.55 KB

Złożone propozycje zostaną zweryfikowane przez władze Uczelni pod kątem rozwoju Uczelni oraz zapewnienia wkładu własnego oraz przez pracowników Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM pod względem możliwości realizacji w ramach nowej perspektywy projektowej. Złożone fiszki projektowe, które uzyskają akceptację władz uczelni, będą wykorzystane w momencie ogłoszenia konkursu, w ramach którego będzie mógł być realizowany projekt.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie fiszki projektowej (wg poniższego wzoru) i przesłanie jej do dnia 28 lutego 2015 r. na adres: unia@cm.umk.pl 

docWZÓR FISZKI >>51.50 KB

Informacji udziela
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM
e-mail: unia@cm.umk.pl
tel. (52) 585–35–34, (52) 585-35-35, (52) 585-38-49, (52) 585-33–37