Mikrobiolog w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Mikrobiolog w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

ECDC logo Dr n. med. Aleksander Deptuła, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, 15 stycznia 2015 r. został wybrany do 11 osobowego Komitetu Koordynującego sieci HAI-Net (HAI-Net Coordination Committee) działającego w ramach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Kandydatury do Komitetu mogły być zgłaszane przez przedstawicieli wszystkich 30 Krajów Członkowskich UE. Wpłynęło 16 kandydatur, a następnie rozpoczęła się procedura głosowania, która zakończyła się 15 stycznia 2015 r. Trzyletnia kadencja Komitetu rozpoczyna się w kwietniu 2015 r.

Komitet pełni funkcję doradczą w działaniach ECDC dotyczących nadzoru nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jest niezależną agencją unijną złożoną z ekspertów pochodzących z Krajów Członkowskich UE, zajmującą się nadzorem nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi w Europie oraz monitorowaniem zagrożeń dla zdrowia publicznego.