Erasmus+ rekrutuje

Erasmus+ rekrutuje

erasmus plus logo Dla osób chcących wziąć udział w rekrutacji obowiązują poniższe kryteria:

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • średnia ocen – powyżej 3,0
 • egzamin z języka angielskiego – 09.03.2015 r.
 • w przypadku wyjazdu do Włoch i Hiszpanii warunkiem wyjazdu jest przedstawienie zaświadczenia o znajomości języka włoskiego lub hiszpańskiego

Wydział Farmaceutyczny:

 • średnia ocen – powyżej 3,5
 • zaświadczenia o znajomości języka obcego

Wydział Lekarski:

 • minimalna średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,5
 • Egzamin pisemny z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego 09.03.2015 r.
  W przypadku wyjazdu do Włoch/Hiszpanii/Portugalii – wymagane zaświadczenie (z oceną) ze szkoły językowej o ukończeniu kursu językowego na poziomie ponadpodstawowym.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć komplet dokumentów w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM, ul. M. Curie Skłodowskiej 9; 85-094 Bydgoszcz; budynek audytoryjny, pokój 17

 1. Wypełniony i podpisany wniosek online (w wersji wydrukowanej - samo wypełnienie wniosku online nie jest ‘złożeniem wniosku’)
 2. Zaświadczenie (z dziekanatu) o uzyskanej średniej z wszystkich zakończonych etapów studiów (wraz z ocenami niedostatecznymi)
 3. Przystąpić do egzaminu językowego / dostarczyć stosowne zaświadczenie lub certyfikat

Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 06.03.2015 r. godz. 14:00

Wykaz umów poszczególnych wydziałów znajduje się na stronie, która jest na bieżąco uaktualniana >>

Więcej informacji >>

SPOTKANIA INFORMACYJNE – zgłoszenia na adres: programy@cm.umk.pl 
27.02.2015 r. godz. 13:00 s. 4 (budynek audytoryjny)
03.03.2015 r. godz. 13:00 s. 4 (budynek audytoryjny)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: programy@cm.umk.pl