Trenujemy trenerów

Trenujemy trenerów

Centrum Komunikacji Klinicznej logoW dniach 13-15 lutego 2015 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbędzie się kurs Train the Trainers pt. „Developing the Train the Trainer Team”.

Kurs jest organizowany przez Centrum Komunikacji Klinicznej, będące dydaktyczno-badawczą jednostką międzyuczelnianą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Kurs poprowadzi Przewodniczący European Association for Communication in Healthcare, Dr Jonathan Silverman. Symulowanym pacjentem będzie Kimberly Taylor. Jest to ważne wydarzenie promujące ideę komunikacji klinicznej w Polsce, a udział w nim wezmą nauczyciele komunikacji klinicznej z różnych ośrodków akademickich w Polsce, którzy biorą udział w kursie Train the Trainer.