Zmarł Profesor Ryszard Grucza

Zmarł Profesor Ryszard Grucza

Św Pamięci Profesor Ryszard Grucza zdjęcieZ głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana prof. dr. hab. Ryszarda Bogusława Gruczy, kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Wysiłku Fizycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Profesor urodził się 11 marca 1946 roku w Nakle n/Notecią. W latach 1971-2002 zawodowo związany był z Polską Akademią Nauk, w latach 1991-2008 był Dyrektorem Instytutu Sportu w Warszawie, od 2000 r. pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Wysiłku Fizycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2002 roku.

Profesor w latach 1996-1998 był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, w latach 2000-2002 Komisji Adaptacji do Środowiska i Wysiłku Fizycznego Komitetu Nauk Fizjologicznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1996-2002 Sekcji Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Zespołu Nauk Medycznych Komitetu Badań Naukowych, w 1995 New York Academy of Science, w latach 1993-2004 Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, w latach 2002-2004 przewodniczącym Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy w Strasburgu. Współtworzył system antydopingowy w Polsce. Zainicjował proces akredytacji polskiego laboratorium antydopingowego i kierował pracami zespołu, który tą akredytację uzyskał.

Od początku swojej pracy zawodowej Profesor Ryszard Grucza prowadził aktywną działalność badawczą w zakresie: badania mechanizmu termoregulacji u człowieka, badania układu oddechowego i układu krążenia podczas wykonywania różnych typów wysiłków fizycznych, badań antydopingowych, badania obciążeń zawodowych, badania reakcji układu krążenia na wysiłki statyczne i dynamiczne wykonywane małymi i dużymi grupami mięśniowymi u mężczyzn i kobiet, badania zmęczenia mięśniowego w obrazie EMG.

Odszedł od nas szlachetny, mądry i prawy człowiek, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 roku o godzinie 10.00 w Kościele pw. Narodzenia NMP w Komorowie pod Warszawą przy ul. 3 Maja 9, po czym nastąpi pogrzeb na miejscowym cmentarzu.