Zdiagnozuj swoje zmęczenie

Zdiagnozuj swoje zmęczenie

Zdiagnozuj swoje zmęczenie plakatZespół naukowców z Katedry i Zakładu Higieny i Epidemiologii oraz Katedry Fizjologii, Zakładu Fizjologii Człowieka Collegium Medicum UMK zaprasza chętnych do udziału w nieodpłatnych badaniach w kierunku diagnostyki i niefarmakologicznej terapii Zespołu Przewlekłego Zmęczenia.

Projekt badawczy skierowany jest do osób, u których dominującym objawem jest występowanie przewlekłego zmęczenia. Warunkiem dodatkowym udziału w badaniach, jest spełnienie kilku z niżej przedstawionych kryteriów:

 • zmęczenie utrzymujące się przez okres nie krótszy niż 4 miesiące
 • odczuwanie silnego zmęczenia po nawet niewielkim wysiłku fizycznym
 • złe samopoczucie po niewielkim wysiłku fizycznym
 • zaburzenia koncentracji i pamięci (zauważalne pogorszenie)
 • zaburzenia snu w postaci nadmiernej senności, jak i bezsenności
 • sen nie przynoszący regeneracji
 • przewlekłe dolegliwości bólowe okolic stawów, bez obrzęków i zaczerwienienia; wędrujące bóle stawów
 • niecharakterystyczne bóle głowy, które wcześniej nie występowały
 • bóle gardła bez uchwytnej przyczyny infekcji wirusowej lub bakteryjnej
 • obrzęki węzłów chłonnych okolicy głowy, szyi i pach
 • zawroty głowy i przejściowe nudności
 • wysiłek fizyczny lub umysłowy znacznie nasilają występowanie powyższych objawów
 • zaburzenia rytmu serca, najczęściej nagłe przyspieszenie częstości akcji serca (palpitacje) bez wyraźnej przyczyny

WAŻNE!
Występowanie jakiegokolwiek objawu nie może być spowodowane obecnością innego schorzenia, które zostało rozpoznane przez lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalistę. Udział w badaniach może być skonsultowany z lekarzem rodzinnym lub lekarzem prowadzącym.

Kontakt:
Pracowania Chronomedycyny i Badań Czynnościowych Autonomicznego Układu Nerwowego, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii / Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Człowieka

Zgłoszenia na badania:
e-mail: p.zalewski@cm.umk.pl
lub
tel. (52) 585-35-61 / (52) 585-36-16