Akademickie Spotkanie Świąteczne

Akademickie Spotkanie Świąteczne

Akademickie Spotkanie Świąteczne zdjęcieCollegium Medicum UMK było w tym roku gospodarzem corocznego Akademickiego Spotkania Świątecznego środowiska uczelni wyższych w Bydgoszczy. W spotkaniu, które odbyło się 17 grudnia 2014 r. udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich, kanclerskich i samorządów studenckich bydgoskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Świąteczne Spotkanie Akademickie jest wyrazem integracji bydgoskiego środowiska akademickiego. Uroczystości przewodniczył prof. Jan Styczyński, Prorektor ds. Collegium Medicum, a Bożonarodzeniowe przesłanie wygłosił ksiądz biskup Jan Tyrawa.

Galeria zdjęć >>