Profesor uhonorowana

Profesor uhonorowana

Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska zdjęcieProfesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK została odznaczona Medalem Gloria Medicinae, najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jak co roku PTL podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie uhonorowało najwybitniejszych lekarzy, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju praktyki lekarskiej w kraju.

Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska jest specjalistą chorób dzieci, alergologii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Katedrą i Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy kieruje od 1988 roku. Swoją karierę naukową i zawodową rozpoczęła w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Zabrzu oraz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od roku 1973 jest związana zawodowo z Bydgoszczą, gdzie rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, a następnie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza.

Pani Profesor w latach 1990-1996 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1996-1999 objęła stanowisko Prorektora ds. Studenckich, a w latach 2002-2004 stanowisko Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W latach 2004-2005 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora UMK ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii. Obecnie od 2013 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Od 18 lat jest Dyrektorem Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

uhonorowanie Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska zdjęcie 2  uhonorowanie Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska zdjęcie 3

uhonorowanie Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska zdjęcie 4   uhonorowanie Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska zdjęcie 5

uhonorowanie Profesor Mieczysława Czerwionka-Szaflarska zdjęcie 6