Szansa na udział w projekcie

Szansa na udział w projekcie

Zapraszamy studentów Collegium Medicum UMK, przede wszystkim z Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, do udziału w międzynarodowym projekcie dotyczącym urologii. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Celem projektu jest przygotowanie i rozwój tygodniowego intensywnego programu zajęć dla europejskich studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, studentów wychowania fizycznego. W projekcie będzie uczestniczyło łącznie 25 studentów i 5 opiekunów / ekspertów z pięciu uczelni w Europie (Austria, Finlandia, Niemcy, Turcja i Polska). Tydzień intensywnego programu zajęć odbędzie się w Polsce w Toruniu w okresie od 27 kwietnia do 1 maja 2015 r.

Kluczowym celem jest wymiana dobrych praktyk w różnych krajach i stworzenie strategii na przyszłość w dziedzinie nietrzymania moczu. Nietrzymanie moczu (NTM) to według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jeden z dziesięciu najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa.

Dzięki uczestnictwu w projekcie studenci mają szanse otrzymać:

  • 5 punktów ECTS akredytowanych przez uczelnie partnerskie pozwalających zastąpić wyznaczone wykłady o tej samej ilości punktów ECTS z własnego programu studiów,
  • dostęp do otwartego środowiska nauki, do którego zostaną udostępnione wszystkie odpowiednie środki odnoszące się do intensywnej nauki dla wszystkich uczestników i innych studentów z uczelni partnerskich,
  • wzmocnienie świadomości kulturowej i kompetencji międzykulturowych.

Nabór studentów chętnych do wzięcia udział w międzynarodowym projekcie potrwa do 9 stycznia 2015 r.

Studenci zainteresowani wzięciem udziału w projekcie mogą zgłaszać się do
Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, pokój nr 17.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie i mailowo:
tel. 52 585-36-91
e-mail: programy@cm.umk.pl