Młodzież na Uczelni

Młodzież na Uczelni

mlodziez w lab12 grudnia 2014 r. Katedra i Zakład Biochemii Collegium Medicum UMK zaprosiła na lekcję pokazową młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy. Zajęcia odbyły się w laboratorium katedry, gdzie uczniowie mieli okazję do samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów pod okiem naukowców. Celem przeprowadzonego spotkania było rozbudzenie w młodzieży pasji do nauki oraz zapoznanie ze specyfiką uczelni medycznej. Zajęcia będą kontynuowane w kolejnym semestrze.

Galeria zdjęć >>