Pamięci tych, którzy odeszli

Pamięci tych, którzy odeszli

W piątą rocznicę śmierci Profesora Jana Domaniewskiego, założyciela i pierwszego Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy, dnia 20 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości związane z rocznicą jego śmierci.

Galeria zdjęć >>

Św Pamięci Profesor zw. dr hab. Jan Domaniewski zdjęcieProf. zw. dr hab. Jan Domaniewski urodził się w 1928 w Warszawie, zmarł w 2009 r. w Bydgoszczy. Był patomorfologiem, współtwórcą i wieloletnim Rektorem Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Doktorem honoris causa swojej Alma Mater (2004). W czasie okupacji hitlerowskiej wstąpił do tajnego harcerstwa – Szarych Szeregów, po czym przeszedł do dywersji Armii Krajowej – Kedyw-17. W 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim. Ukończył gdańską Akademię Medyczną (1952), tam też obronił doktorat (1964). Habilitację uzyskał w Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie (1969). Pracował w Szpitalu Miejskim w Elblągu (1952-1958). W 1959 r. został kierownikiem Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim w Bydgoszczy, a w 1975 r. został kierownikiem zamiejscowego Oddziału Wydziału Lekarskiego filii AMG w Bydgoszczy. Od 1979 r. pełnił funkcję dziekana II Wydziału Lekarskiego. W 1984 r. doprowadził do utworzenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Czterokrotny Rektor Uczelni. Wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1984-2008). Od 2008 r. pracował w Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii Collegium Medicum UMK. Członek Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Związku Powstańców Warszawskich w Bydgoszczy.
Profesor Jan Domaniewski otrzymał wiele orderów i odznaczeń, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prof. Jan Domaniewski – Bydgoszczanin Roku 2002, Medal marszałka województwa kujawsko-pomorskiego „Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis” oraz wiele innych.

20 grudnia 2014 r. o godz. 12:00 w Katedrze Bydgoskiej pw. Św. Marcina i Mikołaja przy ul. Farnej 2 w Bydgoszczy została odprawiona Msza Św. w intencji śp. Profesora.

Tego samego dnia upamiętniona została również pamięć prof. dr hab. Danuty Miścickiej-Śliwki, pełniącej funkcję Rektor Akademii Medycznej i Prorektor Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

O godz. 11:00 prof. dr hab. Jan Styczyński, Prorektor ds. Collegium Medicum oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Jacek Kubica, w imieniu całej społeczności akademickiej złożyli kwiaty na grobach Profesora Jana Domaniewskiego oraz Profesor Danuty Miścickiej-Śliwki.