Ranking kół naukowych

Ranking kół naukowych

Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum UMK wyłoniło dziesięć najlepszych kół naukowych, działających w ramach STN w roku akademickim 2013/2014. Spośród 68 kół działających na Uczelni w pierwszej dziesiątce znalazły się:

  • I miejsce - SKN Rehabilitacji –368 pkt.
  • II miejsce - Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii – 251 pkt.
  • III miejsce - SKN Medycyny Regeneracyjnej i Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej – 235 pkt.
  • IV miejsce - SKN Terapii Genowej – 198 pkt.
  • V miejsce - SKN Chemii Analitycznej – 92 pkt.
  • VI miejsce - SKN - Kardiologiczne – 75 pkt.
  • VII miejsce - SKN Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej – 73 pkt.
  • VIII miejsce - SKN Biologii Komórki i Ultrastruktury – 57 pkt.
  • IX miejsce - SKN Ekonomia w medycynie – 48 pkt.
  • X miejsce - SKN Komunikacja w opiece medycznej – 47 pkt.

Więcej informacji: https://stn.cm.umk.pl 

Studenckie Towarzystwo Naukowe dyplom Rehabilitacji  Studenckie Towarzystwo Naukowe dyplom Geriatrii  Studenckie Towarzystwo Naukowe dyplom Regeneracji