HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Sukces naszego doktoranta

Sukces naszego doktoranta

Mgr Maciej Nowacki zdjęcieMgr Maciej Nowacki doktorant Katedry Medycyny Regeneracyjnej Collegium Medicum UMK, a także student VI roku kierunku lekarskiego zdobył prestiżową I Nagrodę za zaprezentowaną pracę naukową podczas „Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów Kierunków Przyrodniczych i Medycznych”, która odbyła się 22-23 listopada 2014 r. w Lublinie. W konferencji zorganizowanej pod honorowym patronatem Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Polskiej Akademii Nauk (PAN) uczestniczyło 360 badaczy.

Nagrodzona praca dotyczy zastosowania nowoczesnych nanomateriałów, mogących być nośnikami dla wybranych chemioterapeutyków w celowanej terapii prewencyjnej przeciw potencjalnym wznowom nowotworu, a także dotyczy otrzymania kompleksowych rozwiązań nanomateriałowych dla dootrzewnowej chemioterapii w hipertermii.

Badania prowadzone przez doktoranta są możliwe dzięki współpracy Katedry Medycyny Regeneracyjnej kierowanej przez Profesora Tomasza Drewę z Zespołem Fizykochemii Materiałów Węglowych, Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Wydziału Chemii UMK – kierowanym przez Profesora Artura Terzyka.
Prace badawcze zostały prowadzone w oparciu o grant: NSC grant DEC-2011/01/B/ST5/01192.

 I Nagrodę za zaprezentowaną pracę naukową podczas „Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów Kierunków Przyrodniczych i Medycznych" skanWspółautorami sukcesu doktoranta są:
dr Marek Wiśniewski, mgr Karolina Werengowska-Ciećwierz, lek. Dominik Tyloch, dr n. med. Tomasz Kloskowski, dr n. med. Marta Pokrywczyńska, mgr Katarzyna Pietkun, dr n. med. Arkadiusz Jundziłł.