Najlepszy program zdrowotny

Najlepszy program zdrowotny

Klaudia Lucius oraz Edyta Simińska Zdjęcie 2Studentki kierunku zdrowie Publiczne w Collegium Medicum UMK, działające w kole naukowym „Ekonomia w medycynie” przy Katedrze Zdrowia Publicznego zajęły II miejsce w kategorii grupowej Ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt programu zdrowotnego napisanego przez studentów.

Klaudia Lucius studiująca na kierunku zdrowie publiczne i Edyta Simińska studiująca na kierunkach zdrowie publiczne oraz analityka medyczna, wzięły udział w konkursie promującym najlepsze pomysły na program zdrowotny w obszarze związanym z chorobami o podłożu autoimmunologicznym (IMIDs), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu jakości życia i możliwości podjęcia pracy lub powrotu do pracy. Studentki w swoim programie podjęły tematykę zmniejszenia barier na rynku pracy dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie >>