Jubileusz Collegium Medicum UMK

Jubileusz Collegium Medicum UMK

insygnia zdjęcie25 listopada 2014 r. odbyły się uroczyste posiedzenie Senatu, okolicznościowe wystąpienia i wykłady z okazji obchodów Jubileuszu 10-lecia połączenia Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Jubileuszu 30-lecia powstania Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 
GALERIA ZDJĘĆ >>

Uroczystość odbyła się w auli nr 4 im. Profesora Jana Domaniewskiego w budynku audytoryjnym (Biblioteka Medyczna) przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy zgodnie z programem:

  • Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna
  • Wystąpienie prof. dr. hab. Jana Kopcewicza
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Wykład prof. dr. hab. Bronisława Grzegorzewskiego pt. „Historia Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
  • Wręczenie nagród Rektora
  • Koncert Chóru Collegium Medicum