Jubileusz Collegium Medicum UMK

Jubileusz Collegium Medicum UMK

insygnia zdjęcieUroczyste posiedzenie Senatu, okolicznościowe wystąpienia i wykłady odbędą się 25 listopada 2014 r. z okazji obchodów Jubileuszu 10-lecia połączenia Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Jubileuszu 30-lecia powstania Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Na uroczystość zapraszają Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński.

W programie przewidziano:

  • Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna
  • Wystąpienie prof. dr. hab. Jana Kopcewicza
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Wykład prof. dr. hab. Bronisława Grzegorzewskiego pt. „Historia Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
  • Wręczenie nagród Rektora
  • Koncert Chóru Collegium Medicum

Jubileusz odbędzie się 25 listopada 2014 r. o godz. 15:00 w auli nr 4 im. Profesora Jana Domaniewskiego w budynku audytoryjnym (Biblioteka Medyczna) przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Collegium Medicum UMK.

Jednocześnie informujemy, że z okazji Jubileuszu zdecydowano, że absolwenci Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, czyli osoby, które ukończyły studia przed połączeniem uczelni mogą otrzymać Kartę Absolwenta UMK.
Przystąpienie do programu daje możliwość korzystania z biblioteki UMK oraz z licznych zniżek na wydarzenia kulturalne, sportowe czy usługi.
Więcej informacji o Karcie Absolwenta UMK >>