Młode talenty docenione

Młode talenty docenione

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logoDr n. med. Marta Pokrywczyńska, adiunkt w Katedrze Medycyny Regeneracyjnej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK znalazła się w gronie młodych naukowców, będących laureatami IV edycji programu Iuventus Plus.

W tym roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu przyznała kwotę 37 865 592 zł na finansowanie projektów młodych naukowców (do 35 roku życia), prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy o międzynarodowym zasięgu.

W IV edycji konkursu rozpatrzono 549 wniosków, z których wyłoniono 145 laureatów. Wśród nich znalazło się siedmioro naukowców z UMK: Andrzej Grzywacz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Ireneusz Paweł Grulkowski, Maciej Szkulmowski i Piotr Kolenderski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Szymon Bocian i Małgorzata Szultka z Wydziału Chemii oraz Marta Pokrywczyńska z Wydziału Lekarskiego.

Dr Marta Pokrywczyńska otrzyma maksymalne dofinansowanie w ramach programu Iuventus Plus w wysokości 300.000 zł na realizację zgłoszonego projektu, który będzie realizowany w latach 2015-2016.