Profesor w Grupie Roboczej

Profesor w Grupie Roboczej

ministerstwo gospodarki logoProf. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski, kierownik Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK został zakwalifikowany do prac w Grupie Roboczej ds. diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej przy Ministerstwie Gospodarki.

Grupa Robocza ds. diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej przy Ministerstwie Gospodarki będzie funkcjonowała w latach 2014-2020.