Zaproszenie do udziału w eksperymencie

Zaproszenie do udziału w eksperymencie

Zaproszenie do udziału w eksperymencie zdjęcie 1Zakład Teorii Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medium UMK kierowany przez dr n. med. Mirosławę Felsmann zaprasza studentów do udziału w eksperymencie zdrowotnym.

Celem badania jest wykształcenie wśród przyszłych profesjonalnych pracowników systemu opieki zdrowotnej określonych i oczekiwanych postaw wobec osób w wieku starszym i wobec starzejącego się społeczeństwa. Warunkiem udziału w badaniu jest dobrowolność, możliwość przeznaczenia 8 godzin czasu na eksperyment, kryterium wykluczenia jest BMI niższe od 18,5.

Badanie, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez studenta, będzie polegało na wyborze symulacji (GERT I, GERT II), szkoleniu dotyczącym instrukcji obsługi symulatora oraz wykonaniu zadań. W zaplanowany przez studenta dzień otrzyma on walizkę z wyposażeniem i listę zadań do wykonania oraz dokumenty w kopercie zwrotnej z pieczątką Zakładu Teorii Pielęgniarstwa.

Kontakt i zapisy
mailowo: zteorpiel@cm.umk.pl

Zaproszenie do udziału w eksperymencie plakat