Otwarcie Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych

Otwarcie Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych

Otwarcie Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych zdjęcie 114 października 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK. Otwarcia dokonali JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski. Ogród o powierzchni 3500 m2 zlokalizowany jest na terenie Collegium Medicum UMK pomiędzy Budynkiem Wydziału Farmaceutycznego a Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Prace terenowe przy tworzeniu ogrodu trwały od wiosny br. Obejmowały one: wykonanie systemu automatycznego nawadniania, ułożenie ścieżek, chodników, krawężników oddzielających kwatery, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie oświetlenia, ustawienie ławek i koszy na śmieci, nawiezienie odpowiedniej gleby i przede wszystkim dokonanie nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych.

Ogród powstał z inicjatywy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr. hab. Stefana Kruszewskiego. Teren pod ogród wskazała Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum mgr Magdalena Brończyk, która następnie pokierowała działaniami, które doprowadziły do utworzenia ogrodu. Koncepcję merytoryczną ogrodu ze wskazaniem gatunków roślin, które w ogrodzie powinny być zasadzone opracował zespół w składzie: dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK, dr Iwona Paszek oraz dr Maciej Balcerek. Następnie został wykonany projekt techniczny, zostały uzyskane niezbędne pozwolenia budowlane i firma Grinbud wykonała prace ziemne, instalacyjne oraz dokonała nasadzeń roślin.

Uroczystość otwarcia była poprzedzona uroczystym zebraniem pracowników Wydziału Farmaceutycznego, w trakcie którego m.in. Rektor, Prorektor i Dziekan wręczyli kwiaty, upominki i złożyli podziękowania odchodzącym na emeryturę profesorom: prof. dr hab. Irenie Matławskiej oraz prof. dr. hab. Mieczysławowi Uszyńskiemu. Zakończenie pracy pani prof. dr hab. Ireny Matławskiej – wieloletniej kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji miało charakter symboliczny - zbiegło się z otwarciem Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych.

W części zebrania poświęconej ogrodowi dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK – kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej wygłosił wykład „Cele edukacyjne i badawcze ogrodu”. Następnie został zaprezentowany film „Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych”. Film został przygotowany przez Dział Aparatury Naukowej CM przy współpracy z: Dziekanem prof. dr. hab. Stefanem Kruszewskim, Działem Inwestycji i Remontów CM, dr Iwoną Paszek z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz dr. Maciejem Balcerkiem z Katedry i Zakładu Farmakognozji. Film można obejrzeć na stronie youtube. Po prezentacji filmu wykład wygłosiła kończąca pracę w Collegium Medicum UMK prof. dr hab. Irena Matławska. W swym wykładzie mówiła o ważności leków pochodzenia roślinnego i apelowała o uwzględnienie w programie studiów, zwłaszcza na kierunku lekarskim, w zdecydowanie większym wymiarze zagadnień związanych z lekami pochodzenia roślinnego.

Nowo powstały Ogród spełnia wymagania do praktycznego nauczania przedmiotów dotyczących roślin leczniczych i kosmetycznych, zawarte w programach studiów farmacji oraz kosmetologii. Na terenie ogrodu oraz z wykorzystaniem materiałów z niego pozyskanych mogą odbywać się zajęcia z botaniki farmaceutycznej, farmakognozji, naturalnych surowców kosmetycznych, botanicznych aspektów w kosmetologii, sensoryki i środków zapachowych, leków pochodzenia naturalnego oraz szeregu zajęć fakultatywnych. Równocześnie z otwarciem Ogrodu uruchomiono stronę internetową (www.ogrod.cm.umk.pl), na której będzie można znaleźć informacje i fotografie dokumentujące etapy powstawania Ogrodu, prezentujące zmiany fenologiczne w trakcie wegetacji poszczególnych gatunków, prezentację planowanych wydarzeń oraz szczegóły na temat fitochemii, działania, zastosowania oraz wyników najnowszych badań poświęconych gatunkom roślin zgromadzonym w Ogrodzie.

Galeria zdjęć >>

panorama ogrodu