Lider ochrony zdrowia

Lider ochrony zdrowia

okulary zdjęcieMgr Michał Chojnacki absolwent kierunku zdrowie publiczne w Collegium Medicum UMK oraz aktualny doktorant na wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Zdrowia Publicznego został wybrany do II edycji projektu stypendialnego Liderzy w Sektorze Ochrony Zdrowia.

Liderzy w Sektorze Ochrony Zdrowia to projekt realizowany m.in. przez Ministerstwo Zdrowia i Giełdę Papierów Wartościowych, którego celem było wyłonienie 30 liderów i przyszłych decydentów w sektorze ochrony zdrowia. W projekcie wzięli udział studenci do 26 roku życia, którzy studiują zarządzanie, ekonomię, finanse, prawo, nauki o zdrowiu oraz osoby zainteresowane sektorem ochrony zdrowia.

Stypendyści wzięli udział w intensywnych weekendowych szkoleniach, realizowanych wspólnie ze specjalistami i ekspertami rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz nowych technologii. Mieli również możliwość odbycia 2-miesięcznych staży w firmach partnerskich projektu.

Więcej informacji: http://www.paga.org.pl/aktualnosci