Konsultant wojewódzki

Konsultant wojewódzki

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch zdjęcieProf. dr hab. n. med. Aleksander Goch, kierownik Katedry Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK z dniem 24 września 2014 r. został powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Ewę Mes na kolejną kadencję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.