Program Patent Plus

Program Patent Plus

AIP UMK banerAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK informuje, że w związku z ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju IV konkursem w ramach Programu Patent Plus, świadczy doradztwo w zakresie przygotowania wniosku oraz może wykonać część prac związanych z samym przygotowaniem kompletnego wniosku z załącznikami.

Program Patent Plus ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Ogromne szanse na skuteczną aplikację mają w tym konkursie projekty, w których wnioskodawcą i współuprawnionym do wynalazku będzie przedsiębiorstwo (najlepiej zagraniczne) oraz wkład własny będzie wynosił powyżej 10% wartości wniosku. Finansowane może być przygotowanie opisu patentowego, zgłoszenia do ochrony (krajowe i międzynarodowe) oraz postępowania w wybranych krajach.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 października, a zakończy 5 listopada 2014 r. (o godz. 16:00), dlatego zgłoszenia pomysłów lub wynalazków należy przesłać na adres Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK (e-mail: aip@umk.pl, tel. 56 611 26 41) w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 r.

patent plus logo

Więcej o Programie Patent Plus >>