Prestiżowa funkcja w „The Lancet Haematology”

Prestiżowa funkcja w „The Lancet Haematology”

The Lancet Haematology okładkaProf. dr hab. n. med. Jan Styczyński został zaproszony do członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Redakcyjnym czasopisma "The Lancet Haematology" (International Advisory Board).
Wydawca tego jednego z najważniejszych czasopism ogólnomedycznych "The Lancet" (impact factor, IF-39,2), uruchomił dotychczas kilka profilowanych czasopism, np. The Lancet Oncology (IF-24,7), The Lancet Neurology (IF-21,8), The Lancet Infectious Diseases (IF-19,4). W ostatnim okresie powołano kolejne profilowane czasopismo z tej serii: "The Lancet Haematology". Miesięcznik ten publikuje artykuły oryginalne oraz komentarze dotyczące wszystkich aspektów hematologii, a w szczególności takie, które wpływają na zmiany w codziennej praktyce klinicznej.

Ze względu na znaczenie czasopisma "The Lancet", jest to bardzo prestiżowa funkcja, a jednocześnie wyróżnienie. Rzadko zdarza się, aby przedstawiciel Polski był zapraszany do Komitetu Redakcyjnego czasopism z tak wysokim wskaźnikiem wpływu.

http://www.thelancet.com/haematology-advisory-board