Są pieniądze na patenty

Są pieniądze na patenty

AIP UMK banerUMK otrzymał 640 tys. złotych na działania związane z przygotowaniem wybranych technologii do wdrożenia oraz zabezpieczeniem ochrony patentowej. Finansowanie w takiej wysokości otrzymał projekt przygotowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK pn. "Inkubator Innowacyjności" (realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Udział w projekcie mogą wziąć naukowcy, studenci i zespoły badawcze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia i Bydgoszczy. Możliwe jest uzyskanie finansowania międzynarodowych zgłoszeń patentowych, wykonania ekspertyz oceny potencjału rynkowego technologii/wynalazków, wyceny własności intelektualnej, raportów z analizy gotowości wdrożeniowej i analizy gotowości wdrożeniowej. Finansowane może być również przeprowadzenie badań przedwdrożeniowych i przygotowanie prototypu wynalazku.

Z uwagi na bardzo krótki okres wykonywania projektu zgłoszenia wynalazków/technologii należy przygotować i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 r. do AIP UMK.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać u kierownika projektu, p. Tomasza Kompanowskiego, mailowo (aip@umk.pl) lub telefonicznie (56 611-26-41).

www.aip.umk.pl