Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015


Jednym z głównych akcentów tegorocznej uroczystości, obok tradycyjnych elementów (wystąpienie rektora UMK, immatrykulacja studentów I roku, wręczenie nagród i wyróżnień), było wręczenie szczególnego wyróżnienia UMK „Convallaria Copernicana” prof. Andrzejowi Jamiołkowskiemu, fizykowi, rektorowi Uniwersytetu w latach 1993-1999 i 2005-2008.

Indywidualną nagrodę naukową I stopnia przyznawaną przez Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w tym cykl sześciu publikacji pt. "Ocena statusu pro- i antyoksydacyjnego organizmu w fizjologii i patologii człowieka" otrzymał dr hab. Daniel Gackowski z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum.

Specjalnymi nagrodami Rektora oraz medalami Nicolaus Copernicus Thorunensis zostali wyróżnieni: prof. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii oraz prof. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Obaj naukowcy zostali docenieni za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i pozyskiwanie środków zewnętrznych na jej finansowanie. Uhonorowano również prof. Włodzimierza Wincławskiego z Wydziału Humanistycznego za całokształt pracy naukowo-badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej.

Zespołową nagrodę specjalną Rektora oraz medal Nicolaus Copernicus Thorunensis dostał także prof. dr hab. Tomasz Drewa z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum za pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań i wdrażanie ich wyników.

Nagrody Rektora I stopnia dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe w 2013 roku trafiły do: dr. hab. Marcina Czyżniewskiego z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną pt. "Idee w polityce Václava Klausa" oraz dr. hab. Marka Foksińskiego z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej, czyli cykl publikacji pt. "Procesy metaboliczne wpływające na poziom oksydacyjnych uszkodzeń DNA", będących podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Zespołową nagrodę Rektora I stopnia otrzymał dr hab. Sebastian Maćkowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2013 roku.

Na zakończenie wydarzenia wykład inauguracyjny „Czy Uniwersytet powinien być innowacyjny?” wygłosił dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. UMK.

Immatrykulacje na Wydziałach Collegium Medicum UMK:

 • Wydział Farmaceutyczny
  Uroczysta immatrykulacja studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2014/2015 odbyła się 3 października 2014 r. o godz. 12:00 w Auli AB przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.
  docxszczegóły >> 19.42 KB

 • Wydział Lekarski
  Uroczysta immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2014/2015 odbyła się 2 października 2014 r. o godz. 15:00 w Auli AB przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.

 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych odbędzie się 17 października 2014 r. w auli AB, budynek "A” przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.
  Szczegóły dotyczące godziny rozpoczęcia uroczystości zostaną podane do wiadomości na początku października na stronach internetowych Wydziału.

fot. Andrzej Romański, UMK