Uroczyste otwarcie Kliniki

Uroczyste otwarcie KlinikiKliniką zlokalizowaną w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy kieruje prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel.

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii CM oferuje kompleksową opieką nad matką i dzieckiem: wysokospecjalistyczną diagnostykę prenatalną, bezpieczne prowadzenie nawet bardzo skomplikowanej ciąży, poród i najnowocześniejszą fazę diagnostyki noworodka wraz z ewentualnym leczeniem i rehabilitacją.

W Szpitalu w strukturze Kliniki funkcjonuje Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddział Kliniczny Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Ginekologiczno- Położnicza Izba Przyjęć, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Genetyczna, Pracownia Echograficzna Płodu, Pracownia USG oraz Szkoła Rodzenia i Punkt laktacyjny.