Nagroda Ministra Zdrowia

Nagroda Ministra Zdrowia

Dr hab. n. med. Daniel Gackowski zdjęcieDr hab. n. med. Daniel Gackowski będący adiunktem w Katedrze Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego otrzymał nagrodę naukową I stopnia Ministra Zdrowia.

Nagroda została przyznana za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w tym za cykl sześciu publikacji pt. „Ocena statusu pro-i antyoksydacyjnego organizmu w fizjologii i patologii człowieka”. Więcej informacji o nagrodzonym naukowcu >>

Dyplom zostanie wręczony przez przedstawiciela Ministra Zdrowia na inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w UMK.

Serdecznie gratulujemy.