HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

30-lecie Wydziału Farmaceutycznego

30-lecie Wydziału Farmaceutycznego

30-lecie Wydziału Farmaceutycznego zdjęcieWydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK świętuje 30-lecie powołania. Z tej okazji w dniach 10-12 września 2014 r. odbyły się:
- Konferencja Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych
- Uroczysta Sesja poświęcona 30-leciu powołania Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy
- Konferencja Naukowa „Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej”

Konferencja Dziekanów odbyła się 10 września 2014 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu Przystań w Bydgoszczy. Uczestniczyli w niej Dziekani (lub w niektórych przypadkach reprezentujący ich prodziekani) wszystkich 10-ciu Wydziałów Farmaceutycznych, prorektorzy: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. Krystyna Olczyk) i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prof. dr hab. Edmund Grześkowiak), władze Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (z prezesem prof. dr. hab. Januszem Plutą, wiceprezesem i prezesem honorowym Sekcji Akademickiej PTFarm, prof. dr. hab. Janem Pachecka, dyrektorem biura ZG PTFarm dr. Jerzym Szewczyńskim oraz prezesem Oddziału Bydgoskiego PTFarm, prof. dr. hab. Adamem Bucińskim) oraz władze Naczelnej Rady Aptekarskiej (z prezesem dr. Grzegorzem Kucharewiczem i wiceprezesem dr. Markiem Jędrzejczakiem). Ponadto w Konferencji wzięli udział prezesi Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej (dr Tadeusz Bąbelek), Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej (mgr Piotr Chwiałkowski), prodziekani Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK (prof. dr hab. Eugenia Gospodarek, dr hab. Michał Marszałł, dr Bogumiła Kupcewicz), kierownik Katedry Technologii Postaci Leku w Collegium Medicum UMK prof. dr hab. Jerzy Krysiński, wielce zasłużony dla rozwoju farmacji w Polsce prof. dr hab. Jan Pawlaczyk oraz animatorki Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych – panie redaktor Ewa Dux-Prabucka i Agnieszka Zamencka z Gazety Farmaceutycznej. Tematyka konferencji dotyczyła aktualnych problemów farmacji i aptekarstwa oraz wyzwań stojących przed Wydziałami Farmaceutycznymi w zakresie dostosowywania kształcenia farmaceutów do zmieniającego się zapotrzebowania na przyszłym rynku pracy.

Uroczysta Sesja poświęcona 30-leciu powołania Wydziału Farmaceutycznego 
11 września 2014 r. uczestnicy Konferencji Dziekanów wzięli udział w odbywającej się w Sali Audytoryjnej budynku Wydziału Farmaceutycznego uroczystej sesji poświęconej 30-leciu powołania Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy. Na tę sesję przybyli m.in.: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński, prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Dziekani Wydziałów Collegium Medicum UMK: Lekarskiego prof. dr hab. Jacek Kubica i Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, rektor Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1993-99 prof. dr hab. Józef Kałużny, poprzedni Dziekani Wydziału Farmaceutycznego: prof. dr hab. Maria Kotschy, prof. dr hab. Bronisław Grzegorzewski, prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, profesorowie, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój uniwersytetów medycznych i wydziałów farmaceutycznych, w tym Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Jan Pawlaczyk, prof. dr hab. Lech Przyborowski, prof. dr hab. dr honoris causa Roman Kaliszan, prof. dr hab. Zenon Kokot. Sala została wypełniona gośćmi Wydziału – uczestnikami rozpoczynającej się konferencji naukowej, licznie przybyłymi pracownikami Wydziału Farmaceutycznego oraz studentami działającymi w Studenckich Kołach Naukowych i Młodej Farmacji.
Sesję otworzył Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski, który powitał przybyłych gości oraz krótko przedstawił aktualną pozycję, zwłaszcza naukową Wydziału Farmaceutycznego. Następnie głos zabrał Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej Tretyn, który w swym wystąpieniu wskazał na wysoką rangę naukową Wydziału – kategoria naukowa A, pracownicy Wydziału posiadają imponująca liczbę cytowań, uzyskanie dwóch uprawnień do nadawania stopnia doktora. W uznaniu wkładu Wydziału Farmaceutycznego w dorobek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Rektor przyznał Wydziałowi medal VERITAS IN OMNIBUS QUAERENDA EST. Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński w swym wystąpieniu wyraził radość z przybycia do Bydgoszczy tylu znamienitych gości, mówił o znaczeniu farmaceuty dla lekarza oraz o ostatnich sukcesach Wydziału Farmaceutycznego. Z kolei głos zabrał prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, który powitał jako gospodarz miasta wszystkich przybyłych do Bydgoszczy, a następnie gratulował dotychczasowych sukcesów osiąganych przez Wydział i życzył dalszych, w misji kształcenia i prowadzenia badań naukowych oraz wręczył statuetkę Prezydenta Bydgoszczy z dedykacją.
W imieniu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych głos zabrał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych prof. dr hab. Wiesław Sawicki. W swym wystąpieniu mówił o wysokiej już randze najmłodszego, jakim jest bydgoski, Wydziału Farmaceutycznego i o wkładzie, zwłaszcza kadrowym w rozwój Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy, Wydziału Farmaceutycznego GUMedu. Wręczył Dziekanowi prof. dr. hab. Stefanowi Kruszewskiemu listy gratulacyjne od wszystkich Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych. Następnie głos zabrał prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta, który pogratulował dotychczasowych znaczących sukcesów Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy oraz przypomniał o dobrej współpracy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z poprzednim dziekanem Wydziału, prof. dr. hab. Bronisławem Grzegorzewskim, w tworzeniu kierunku farmacja w Bydgoszczy. Wyjątkowo wzruszające było wystąpienie pani prof. dr hab. Marii Kotschy – pierwszej Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy. Podziękowała swoim następcom za to, że Jej trud włożony w tworzenie Wydziału nie został zmarnowany – Wydział znacząco się umocnił i zdobył wysoką pozycję naukową. Uczestnicy sesji nagrodzili wystąpienie pani Dziekan owacją na stojąco. W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej gratulacje dla Wydziału przekazał jej wiceprezes dr Marek Jędrzejczak. W swym wystąpieniu dostrzegł specyfikę Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy – równowagę w kształceniu diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów. W ramach sesji 30-lecia wykłady wygłosili: prof. dr hab. Bronisław Grzegorzewski (Historia Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska (Diagnosta laboratoryjny na arenie międzynarodowej), mgr Krystyna Świstun – honorowa przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Historia Bydgoskiego Oddziału PTFarm) oraz prof. dr hab. Jan Pawlaczyk (Kształcenie farmaceutów do pełnienia nowych zadań w ochronie zdrowia). Ostatnim wykładem sesji 30-lecia Wydziału był wykład inaugurujący konferencję naukową „Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej”. Tę część sesji poprowadził dr hab. Michał Marszałł – prodziekan Wydziału Farmaceutycznego i przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, zaś wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. dr honoris causa Roman Kaliszan (tytuł wykładu: Ilościowe zależności struktura retencja (QSRR) w modelowaniu farmaceutycznym)

Konferencja Naukowa „Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej”
Czwartkowe (11.09.2014) popołudnie oraz piątkowe (12.09.2014) przedpołudnie i wczesne popołudnie to czas konferencyjnych sesji plenarnych i posterowych oraz wystaw firm produkujących sprzęt i aparaturę analityczną. Wykaz wszystkich referatów i posterów jest do obejrzenia na stronie http://chemlek.cm.umk.pl/AGENDA.pdf.

Konferencja nie mogłaby się odbyć bez wkładu sponsorów, w tym szczególnie sponsora głównego firmy Gedeon-Richter. Wykaz wszystkich sponsorów konferencji znajduje się na powyższej stronie www.

Galerie zdjęć:

Konferencja Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych, 10 września 2014 r. >>

30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy,
11 września 2014 r. Uroczysta Sesja >>