Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk zdjęcieDecyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 sierpnia 2014 r. tytuł profesora nauk medycznych otrzymał prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii i Terapii oraz Prodziekan ds. studenckich Wydziału Lekarskiego.

Profesor Grzegorz Grześk jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny nadała mu w 1998 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rola śródbłonka naczyniowego w modulującym działaniu pirogenów na opór naczyniowy”, a stopień doktora habilitowanego – w roku 2009 Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Modulujące działanie aktywatora fosfolipazy C na reakcje naczyń poddanych działaniu lipopolisacharydów, nitroprusydku sodowego i 8Br-cGMP”.

Profesor Grzegorz Grześk po ukończeniu studiów w 1995 roku rozpoczął pracę na Wydziale Lekarskim w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Terapii w swojej macierzystej uczelni na etacie asystenta-stażysty. Staż podyplomowy odbył w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Biziela w Bydgoszczy. W tym samym czasie podjął pracę w Katedrze i Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych obecnego Collegium Medicum UMK. Pracując w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Terapii był zatrudniony na stanowisku asystenta, następnie od 1998 roku – adiunkta. W 1998 roku uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, w 2002 roku specjalizację II stopnia. W 2006 roku ukończył specjalizację w zakresie kardiologii oraz uzyskał certyfikat „European Cardiologist”. W roku 2010 zakończył szkolenie specjalizacyjne w zakresie farmakologii klinicznej. Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii i Terapii.

Tematyka badawcza Profesora koncentruje się wokół zagadnień na styku kierunkowych specjalizacji, czyli kardiologii, farmakologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem badań eksperymentalnych. Działalność dydaktyczną rozpoczął w roku 1995 w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia) dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od roku 1998 prowadził zajęcia w ramach szkolenia podyplomowego dla diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz lekarzy w zakresie farmakologii klinicznej, toksykologii leków, farmacji szpitalnej i aptecznej. Od 2001 roku prowadzi zajęcia dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, a od 2003 roku w zakresie kardiologii.

Profesor Grzegorz Grześk wypromował 6 doktorów nauk medycznych i pod Jego kierunkiem tytuł magistra uzyskało 12 studentów, był recenzentem 9 prac doktorskich oraz 40 prac magisterskich, jest opiekunem specjalizacji w zakresie kardiologii, a także bierze udział w lekarskich egzaminach specjalizacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Współpracował z Faculty of Pharmaceutical Medicine (Education Department at the Royal College of Physicians), dzięki czemu uzyskał w 2010 roku uprawnienia do prowadzenia stażów kierunkowych w zakresie farmakologii klinicznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego w zakresie Pharmaceutical Medicine.

Profesor Grzegorz Grześk w kadencji 2012-2016 pełni obowiązki prodziekana ds. studenckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmakologii klinicznej dla województwa kujawsko-pomorskiego, jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w kadencji 2013-2015 pełni funkcję przewodniczącego oddziału bydgoskiego), Towarzystwa Internistów Polskich, European Society for Clinical Investigation, European Society of Cardiology.