Nasi konsultanci wojewódzcy

Nasi konsultanci wojewódzcy

Nasi konsultanci wojewódzcy - zdjęcieWojewoda Ewa Mes powołała nowych konsultantów wojewódzkich - specjalistów z różnych dziedzin medycyny na kadencję 2014-2019. Wśród 21 nominowanych znajduje się 9 pracowników Collegium Medicum UMK.

Nowymi konsultantami wojewódzkimi zostali:

 • dr hab. n. med. Lech Anisimowicz, prof. UMK
  – konsultant w dziedzinie kardiochirurgii, kierownik Kliniki Kardiochirurgii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK

 • dr n. med. Aleksander Deptuła
  – konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel
  – konsultant w dziedzinie perinatologii, kierownik Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK

 • prof. dr hab. n. med. Olga Haus
  – konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK

 • prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
  – konsultant w dziedzinie chirurgii naczyniowej, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK

 • dr n. med. Beata Sulikowska
  – konsultant w dziedzinie hipertensjologii, adiunkt w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK

 • dr n. med. Elżbieta Sokólska
  – konsultant w dziedzinie radiologii i diagnostyki, p.o. kierownika Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski
  – konsultant w dziedzinie gastroenterologii, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
  – konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Obrazowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK

Wszystkim serdecznie gratulujemy!