Duża infrastruktura badawcza

Duża infrastruktura badawcza

W roku akademickim 2013/2014 Katedra Biochemii Klinicznej przeszła gruntowny remont i doposażenie sprzętowe w ramach projektu inwestycyjnego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kwotę 1 444 000 zł pn. „Przebudowa części budynku dla potrzeb badań naukowych Wydziału Farmaceutycznego z organizacją Pracowni Metabolomiki i Markerów Nowotworowych”.
Kontynuacją tych zmian był złożony w ubiegłym roku wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej pn. „Zakup systemu chromatografii z tandemowym detektorem spektrometrii masowej (GC/2D-LC/MSMS) w ramach wyposażenia Pracowni Metabolomiki i Markerów Nowotworowych tworzonej dla potrzeb badań naukowych Wydziału Farmaceutycznego”. Wniosek ten, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został zakwalifikowany do finansowania w kwocie 2 950 000 zł.

System chromatografii dwuwymiarowej z tandemowym detektorem spektrometrii masowej (MS/MS) jest obecnie najbardziej zaawansowanym urządzeniem analitycznym pozwalającym na identyfikację oraz ilościowe oznaczenia związków chemicznych zawartych w złożonych mieszaninach pochodzenia biologicznego. Detektor tandemowy jest najnowszym osiągnięciem technologicznym w zakresie spektrometrii masowej, która pozwala na precyzyjną identyfikację rozdzielanych chromatograficznie związków chemicznych w oparciu o unikalne widmo masowe. Bardzo wysoka czułość detektora masowego pozwala na niezwykle specyficzne wykrywanie, identyfikację i ilościowe oznaczenie nawet śladowych ilości związków chemicznych w wieloskładnikowych mieszaninach, takich jak homogenaty tkankowe czy płyny ustrojowe. Unikalne możliwości analityczne systemu chromatograficznego 2D-LC oraz GC w połączeniu z detektorem MS/MS czynią to urządzenie jedynym, które pozwala na rozszerzenie zakresu prowadzonych na świecie badań nad uszkodzeniami oksydacyjnymi DNA, modyfikacjami epigenetycznymi oraz nad ich udziałem w procesach nowotworzenia.