Konsultant w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Konsultant w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

Dr n. med. Grażyna Dymek zdjęcieDr n. med. Grażyna Dymek z Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, w dniu 6 czerwca 2014 r. została powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Ewę Mes na stanowisko wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej na kolejną, 5-letnią kadencję.

Dr n. med. Grażyna Dymek jest diagnostą laboratoryjnym i specjalistą z zakresu analityki klinicznej. Jej zainteresowania naukowe związane są z laboratoryjną diagnostyką medyczną, a w szczególności z hematologią i hemostazą ustrojową.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej pełni od 2004 r.