Nowatorska metoda diagnostyki

Nowatorska metoda diagnostyki

strategmed logoDyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wyniki I Konkursu w ramach wysokobudżetowego programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. W gronie kilkunastu wybranych znalazł się wieloośrodkowy projekt „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia)”, o akronimie INNOSENSE, którego członkiem jest Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Collegium Medicum UMK.

Budżet projektu został przewidziany na sumę 45.500.000 zł.

Projekt, który został złożony w obszarze tematycznym „Neurologia i zmysły” dotyczy opracowania i wdrożenia do praktyki medycznej zestawu nowych narzędzi w postaci wielofunkcyjnego stanowiska diagnostyczno-rehabilitacyjnego (kapsuły), które umożliwi po raz pierwszy na świecie jednoczesną diagnostykę niemal wszystkich zmysłów (słuchu i mowy, wzroku, równowagi, powonienia i smaku) i to w 40 językach.

Konsorcjum badawcze, złożone z jednostek naukowych o unikalnych kompetencjach w dziedzinie otoneurologii, audiologii i foniatrii, a także inżynierii biomedycznej i materiałowej oraz telemedycyny i okulistyki, ma szansę na trwałe zrewolucjonizować proces diagnostyki i terapii schorzeń narządów zmysłów.

Krajowym koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, który jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dokonał w 1992 roku operacji wszczepienia implantu ślimakowego, przywracając słuch osobie głuchej i uruchomił stały program stosowania implantów słuchowych.

Collegium Medicum UMK jest reprezentowane w konsorcjum przez prof. dr. hab. Henryka Kaźmierczaka, kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii oraz dr hab. Katarzynę Pawlak-Osińską, prof. UMK, kierownika Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi.

Zespół pracowników Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Zespół pracowników Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej