Najlepszy wynik z egzaminu specjalizacyjnego

Najlepszy wynik z egzaminu specjalizacyjnego

Dr n. med. Paweł Zalewski adiunkt w Katedrze i Zakładzie Higieny i Epidemiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu otrzymał z rąk Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza gratulacje z okazji ukończenia specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego i złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w ochronie zdrowia z najlepszym wynikiem w sesji jesiennej 2013 r.

Gratulacje i podziękowania otrzymał również dr hab. Jacek Klawe, prof. UMK - opiekun specjalizacji.

Serdecznie gratulujemy!

  Dr n. med. Paweł Zalewski dyplom  dr hab. Jacek Klawe, prof. UMK dyplom