Nowe Technologie Medyczne

Nowe Technologie Medyczne

zespol strategmed zdjęcieZespół badawczy prof. dr. hab. n. med. Tomasza Drewy z Katedry Medycyny Regeneracyjnej zdobył grant w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED o wartości 33 milionów złotych.

Projekt "Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia pęcherza moczowego" (akronim Smart AUCI), zyskał uznanie w oczach ekspertów, co przełożyło się na zdobycie 3 miejsca spośród ponad 150 złożonych wniosków.

STRATEGMED jest pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, który został opracowany przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Krajowego Programu Badań. Głównym celem programu jest uzyskanie postępu w zakresie medycyny regeneracyjnej, zwalczanie chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W pierwszej edycji konkursu, w oparciu o wnikliwą ocenę przeprowadzoną przez ekspertów, Komitet Sterujący programu wyłonił 16 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę dofinansowania 310 mln zł. Zwracano szczególną uwagę na przedsięwzięcia z obszaru kardiologii, onkologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej.

Projekt naszych naukowców znajduje się na pograniczu medycyny regeneracyjnej i onkologii, co czyni go atrakcyjnym i innowacyjnym, a jednocześnie bardzo wymagającym. Z tego powodu projekt realizowany jest przez biotechnologów i klinicystów. Przeprowadzenie tak złożonego badania przez jedną jednostkę nie jest możliwe. Aby projekt wcielić w życie, niezbędne było powołanie konsorcjum pod przewodnictwem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Pozostałymi członkami konsorcjum zostali: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z Łodzi, prywatna klinika weterynaryjna VET-LAB Brudzew dr Piotr Kwieciński, Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Marian Meger z Bydgoszczy, Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu im. M. Kopernika oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN z Warszawy. Przeprowadzenie badań wymagać będzie podziału zadań i ścisłej współpracy podmiotów uczestniczących w badaniu.

Projekt składa się z trzech faz badawczych: laboratoryjnej, przedklinicznej oraz klinicznej. Pierwszy etap będzie polegał na skonstruowaniu innowacyjnej protezy odprowadzającej mocz oraz na jej przetestowaniu in vitro. Faza przedkliniczna to badania na dużym modelu zwierzęcym. Kliniczna cześć projektu zakłada wszczepienie pacjentom nowoczesnej wstawki odprowadzającej mocz.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m. in. na stworzenie nowoczesnego laboratorium do hodowli komórek macierzystych do celów transplantacji oraz zakup systemu operacyjnego da Vinci (drugie tego typu urządzenie w Polsce).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wniosek o grant przygotowany został zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym przez zespół młodych naukowców w składzie: dr n. med. Marta Pokrywczyńska (adiunkt w Katedrze Medycyny Regeneracyjnej), lek. Arkadiusz Jundziłł (wolontariusz w Katedrze Medycyny Regeneracyjnej), Karolina Warda, Marta Rasmus (studentki I roku studiów II stopnia na kierunku biotechnologia), Łukasz Buchholz (student IV roku kierunku lekarskiego), mgr Tomasz Kloskowski (pracownik naukowo-techniczny w Katedrze Medycyny Regeneracyjnej) i mgr Małgorzata Uzarska (asystent w Katedrze Medycyny Regeneracyjnej).

Strategmed LOGO    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LOGO