Pytania o naukę i szkolnictwo wyższe w Europie

Pytania o naukę i szkolnictwo wyższe w Europie

W związku z toczącą się już od pewnego czasu debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie i w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, trzy Konferencje Rektorów: Francji, Niemiec i Polski zadały przewodniczącym wszystkich partii politycznych, delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, 10 pytań dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie z ich perspektywy.

Szczegóły >>