O inwestycjach wieloletnich uczelni medycznych

O inwestycjach wieloletnich uczelni medycznych

Inwestycje uczelni zdjęcie 115 maja 2014 r. w Collegium Medicum UMK odbyła się narada rozliczeniowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozliczenia inwestycji wieloletnich realizowanych przez uczelnie medyczne w Polsce. Naradę poprowadził Jerzy Bójko – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

Galeria zdjęć >>

Wzięli w niej udział przedstawiciele Collegium Medicum UMK oraz innych uczelni medycznych realizujących inwestycje wieloletnie: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dyrektor Jerzy Bójko wraz z pracownikami Departamentu wizytował trwającą budowę Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Opieki Paliatywnej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Podczas narady przedstawiciele uczelni zaprezentowali sprawozdania z uzyskanych efektów w I kwartale 2014 roku w zakresie inwestycyjnych programów wieloletnich w szpitalach uniwersyteckich, finansowanych z budżetu państwa, w zakresie:

  • oceny wykonania zakresu rzeczowego i finansowego za I kwartał 2014 roku,
  • przeprowadzonych, rozstrzygniętych i unieważnionych postępowań przetargowych oraz informacji o zawartych umowach,
  • przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i ich wyników oraz terminu realizacji zaleceń pokontrolnych i ich wykonania,
  • informacji o ewentualnych problemach w zakresie realizacji inwestycji,
  • przekazania informacji przez Inwestorów w zakresie możliwości wydatkowania zaplanowanej dotacji na 2014 rok.


Inwestycje uczelni zdjęcie 2

fot. M. Kowalikowski