Kolejne uprawnienia Wydziału Farmaceutycznego

Kolejne uprawnienia Wydziału Farmaceutycznego

uprawnienia wydziału farmacji 2014 skanDecyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dniem 28 kwietnia 2014 r. Wydziałowi Farmaceutycznemu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nadano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów została wydana na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz 1365).

Jest to druga decyzja dotycząca uprawnień Wydziału Farmaceutycznego - od 29 kwietnia 2013 r. Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk farmaceutycznych.