Podziękowanie

Podziękowanie

Pani mgr Bogumiła Kaźnica zdjęcieDnia 9 maja 2014 r. pracę w Uczelni zakończyła Pani mgr Bogumiła Kaźnica, wieloletni Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a następnie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pani mgr Bogumiła Kaźnica z Wydziałem Lekarskim związana była od samego początku tworzenia Uczelni w Bydgoszczy. Pracę rozpoczęła 17 lipca 1968 r. w Szpitalu Ogólnym Nr 1 w Bydgoszczy. Pracując w Zespole Nauczania Klinicznego, od jego powołania w 1971 r., pomagała od strony administracyjnej tworzyć samodzielną Uczelnię w Bydgoszczy: poprzez Filię Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy utworzoną w 1975 r., działający od 1979 r. w ramach Filii Wydział Lekarski II do powstałej w 1984 r. Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Nie do przecenienia są Jej ogromne zasługi w zakresie organizacji Dziekanatu, współtworzenia materiałów akredytacyjnych dla potrzeb Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokumentacji dotyczącej przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz tytułów profesorskich, regulaminów studiów, przygotowaniu Dziekanatu do prowadzenia w latach 1998-2002 kierunku fizjoterapia, od 2001 r. kierunku biotechnologia, od 2009 roku studiów anglojęzycznych natomiast obecnie – kierunku optyka okularowa z elementami optometrii i inżynierii biomedycznej oraz przygotowywaniu od strony administracyjnej posiedzeń Rady Wydziału.

Za swoją pracę wyróżniona została: Srebrnym Krzyżem Zasługi (w 1979 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (w 1987 r.), Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1999 r.), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (w 2011 r.).

W swojej długoletniej pracy dla dobra Wydziału Lekarskiego, któremu służyła swoją wiedzą, zaangażowaniem, inwencją twórczą i poświęceniem, zawsze była otoczona wielkim szacunkiem całej społeczności Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W imieniu całej społeczności akademickiej DZIĘKUJEMY.

kwiaty